Ajatustyö

 

Identiteetin, uskomusten, osaamisen ja toiminnan muokkaaminen vaatii ajatustyötä.

Identiteetti eli omakuva määrittää olemisen ja yrittämisen rajat. Jos uskomme olevamme kykenemättömiä johonkin, emme vaivaudu edes yrittämään. Jos luulemme itsestämme liikoja eli identiteetin rajat ovat liian laveat, yritämme suotta mahdottomia. Identiteetin tietoinen muotoilu ja päivittäminen auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia ja hyväksymään rajoituksia. Elämänkaarimetafora muistuttaa, että identiteetti voi kasvaa ja täydentyä elämäntilanteiden muuttumisen saatossa. Jotta omaan identiteettiin pääsisi hyvin käsiksi, on hyvä luonnostella Elämäni kollaasi. Meiltä kaikilta tuntuu puuttuvan hyödyllisiä eli omenaisia (”ombo”) ominaisuuksia, joten klikkaa itsesi kohtaan Omaksu ominaisuus. Koska itseltämme piilossa olevat ominaisuudet aiheuttavat paljon harmia, kannattaa omaksua asenne: Varjot reippaasti näkösälle. Pyrimme hautaamaan vaietut viat mahdollisimman syvälle. Karkotettujen vikojen kotiinpaluu ja niiden kunnian palauttaminen on tärkeä osa identiteettityötä.