Ambivertti

Ambibertti ei ole ulospäin ojentautuva ekstrovertti eikä sisäiseen maailmaan kallellaan oleva introvertti vaan näiden yhdistelmä tai sekamuoto.

Synnynnäiset tekijät määrittävät suuntautuneisuuden vähän samaan tapaan kuin taipumuksen vasen- tai oikeakätisyyteen. Tässä vertauksessa ambivertti on ikään kuin luonnostaan molempikätinen.

Kuten vahvasti vasen- tai oikeakätisen kannattaa harjoittaa ”heikompaa” kättään, samalla tavalla introvertti voi oppia toimimaan tarvittaessa kuten enemmistössä olevat ekstrovertit. Ekstrovertin on hyvä oppia kuuntelemaan itseään ja muita.

Joustavuus on valttia, sillä esimerkiksi parhaat johtajat (tai parhaat ketkä vaan) pystyvät toimimaan joustavasti molemmissa moodeissa. He myös kykenevät johtamaan useammanlaisia ihmisiä.

Aiheeseen liittyvät: Kaappintrovertit, Erityisherkkä ihminen, Big Five eli viisi suurta persoonallisuuden piirrettä.