Arvoneutraalia vai universaalisesti arvokasta

 

Timo Klemola kritisoi sitä, että joissakin kognitiivisissa eli oivallukseen perustuvissa terapioissa korostetaan vain yhtä tietoisena olemisen aspektia ”hyväksyvää läsnäoloa” eli arvovapaata ei-arvioimista. Olen samoilla linjoilla siitä, että mindfulness tulee ymmärtää ja kääntää ”tietoisena olemiseksi” tai ”oikeaksi tarkkaavaisuudeksi”, koska se sisältää myös positiivisten tunteiden ja mielensisältöjen viljelyä.

Terapiaprosessin alussa arvoja on hyvä tarkastella relativistisen neutraalisti. Vanhoista kaavoista on helpompi luopua, jos ”mikään ei ole oikein tai väärin”. Kaikki mikä nousee esiin, on oikein ja tausta huomioiden ymmärrettävää. Jos tarkastelun jälkeen valitsemme saman elämän, mitä olemme tähänkin asti eläneet, teemme sen tietoisemmin. Vaikka lähtökohta on relativistinen arvofilosofia, terapiassa tuppaa käymään niin, että universaaliset hyveet nousevat tietoisuustaitojen harjoittelun edetessä keskiöön.

Vaikka arvot ovat ihmisen luomia, ne eivät ole täysin suhteellisia. Kun pääsemme irti autopilottisesta toiminnasta ja näemme syyseuraussuhteet laajemmin, mikä tahansa ei enää käy. Toiminnan tulee olla NLP:n termein ekologista ja kestävää. Pitemmänpäälle arvonihilismi ei ole vaihtoehto.

Hyvä olo ei ole kompassi, koska joskus omien arvojen mukaan eläminen edellyttää kipeitä valintoja ja uhrauksia. Esimerkiksi Mika Myllylä juoksi sauvojen kanssa suota edestakaisin hämärän rajamailla. Hän oli valmis ottamaan paljon kipua ja pahaa oloa vastaan, koska hänelle lopullinen tavoite oli menestyminen kilpailussa. [vrt. Franklin kaava: epätoivo = kärsimys – tarkoitus]

Tietoisen läsnäolon harjoittaminen ja pysähtyminen synnyttää mieleen lisätilaa, mikä antaa aikaa tehdä tietoisempia valintoja. Voin aikalisän turvin tarkistaa, olenko toimimassa arvojeni mukaisesti vai niiden vastaisesti. On tärkeää tulla tietoiseksi omista arvoistaan ja niiden lähteistä, koska vain siten voi tehdä tietoisia eikä automaattisia valintoja. Lisääntynyt tietoisuus voi muuttaa joitakin valintoja ja jotkut valinnat haluamme pitää samoina. Olemme valmiita tositoimiin.