Arvoja aakkosjärjestyksessä

 

Ydinarvot eivät ole sitä, mitä lapsuuden auktoriteetit käskivät pitää tärkeänä. Arvot kuvastavat syvintä toivetta siitä, millainen haluan olla kumppanina, työntekijänä ja ihmisenä. Miten haluan kohdella itseäni ja muita. Arvot eivät ole asioita, jotka haluan saada tai saavuttaa.

Arvot ovat kuin jälkiruoka. Toiset pitävät täyteläisestä suklaajäätelöstä ja toiset raikkaasta marjasorbetista. Voimme myös arvostaa yhtenä päivänä jäätelöä ja seuraavana jo seuraavana päivänä sorbettia. Jokaisella on oma arvokimaransa.

Koska arvot voi havaita joskus vain hentoina sisäaistimuksina, alle on koottu arvoja kuvaava sanalista. Arvot ovat suurin piirtein aakkosjärjestystä eli sekaisin. Käy listaa läpi ja kirjoita pienelle lapulle ne, joiden kohdalla tunnet kehossasi edes pienen lämpimän läikähdyksen. Mustan listaan voit kirjata ne arvot, joiden kohdalla tunnet vastemielisyyden tujauksen.

Minulle ja minussa on tärkeää

Ahkeruus: aikaansaava ja omistautuva tekeminen

Aistillisuus: halu tutkia, voimistaa ja nauttia viiden aistien tuomista kokemuksista

Aitous: olen toimissani aito ja totuudellinen sekä itseäni ja muita kohtaan

Anteeksiantavaisuus: lempeys ja armollisuus itseä ja muita kohtaan

Anteliaisuus: halu antaa ja jakaa hyvää sekä itselle että muille

Arvostavuus: halu olla huomaavainen ja kohtelias sekä itseä että muita kohtaan

Hengellisyys: halu olla yhteydessä itseään korkeampaan voimaan

Huolehtivaisuus: huolehdin itsestäni, muista ja ympäristöstä

Hyväksyvyys: hyväksyn itseni ja toiset sekä elämän ja sen tilanteet

Huolehtivaisuus: omista ja toisten tarpeiden huomioiminen sekä hoivaaminen

Huumori: halu löytää elämän ja sen sattumusten humoristinen puoli

Ilo: halu etsiä, luoda hauskoja hetkiä, joihin voi osallistua täysin rinnoin

Itsensä haastaminen: kasvan, opin ja kehityn koko ajan

Itsestä huolehtiminen: halu pitää huolta omien perustarpeiden täyttämisestä

Joustavuus: osaan sovittautua nopeasti uusiin olosuhteisiin

Jämäkkyys: vaadin tyynesti oikeutettua osaani ja puolustan taipumatta oikeuksiani

Jännitys: hakeudun hyytävien, jännittävien ja stimuloivien tekemisten pariin

Kasvu: halu laajentaa omaa tietämystä, taitoja ja elämänkokemusta sekä kehittää luonnetta

Kauneus: luon ja vaalin kauneutta ympärilleni sekä itseeni että muihin

Kehittäminen: saan aikaan positiivista muutosta itsessä sekä autan ja valmennan muita

Kiitollisuus: myönteisten puolien arvostaminen itsessä, toisissa ja elämässä yleensä

Kunnollisuus: seuraan tunnollisesti ohjeita ja teen velvollisuuteni

Kärsivällisyys: kyky odottaa haluamaansa ja työn tuloksia rauhassa

Lahjomattomuus: halu olla luotettava, lojaali ja rehellinen

Luonteenlujuus: halu ja kyky toimia omien ihanteiden mukaan

Luovuus: haluan olla innovatiivinen ja kekseliäs

Läheisyys: halu avautua ja olla toista lähellä niin fyysisesti kuin henkisestikin

Läsnäolo: rauhallisen ja avoin kiinnostus siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt

Myötätunto: toimin lempeästi kärsiviä kohtaan

Nautinnollisuus: halu tuottaa mielihyvää itselle ja toisille

Nöyryys: annan saavutusten puhua puolestaan

Perinpohjaisuus: halu selvittää asioiden tila pohjamutia myöten

Puolueettomuus: halu ymmärtää eri kantoja ja luoda siitä tasapainoinen näkemys

Oikeudenmukaisuus: reiluuden ja tasapuolisuuden vaaliminen

Rakkaus: itseen ja toisiin kohdistuvat hellät tunteet

Rauha: halu elää ja olla sopusoinnussa

Rehellisyys: totuudellisuus ja vilpittömyys sekä itseä että muita kohtaan

Reiluus: haluan olla reilu itseäni ja tasapuolinen toisia kohtaan

Riippumattomuus: halu kulkea omavaraisesti omia polkuja

Rohkeus: kohtaan rohkeasti pelon, uhat ja vaikeudet ja jatkan kurssillani niistä huolimatta

Rohkaisevuus: haluan rohkaista itseäni ja toisia elämään omien arvojensa mukaisesti

Romantiikka: halu ilmaista rakkautta ja voimakkaita tunteita

Seksuaalisuus: halu tutkia ja ilmentää omaa seksuaalisuutta

Sitkeys: halu jatkaa sisukkaasti vaikeuksien läpi

Suorituskykyisyys: pidän huolta sekä fyysisestä että psyykkisestä hyvinvoinnista ja terveydestä

Taitavuus: halu harjoitella taitoja ja soveltaa niitä parhaansa mukaan

Tasa-arvoisuus: kohtelen toisia tasa-arvoisina ja odotan samaa heiltä

Tietoisuus: halu olla tietoinen omista ajatuksista, tunteista ja teoista

Toimivuus: halu pitää asiat järjestyksessä ja organisoida ne hyvin

Tuki: halu kannustaa, auttaa ja olla läsnä ja saatavilla sekä toisille että itselle

Turvallisuus: halu taata se, että itse ja muut ovat suojassa vaaroilta

Uteliaisuus: olen kiinnostunut kaikesta sekä haluan mieli avoinna tutkia ja löytää uutta

Valta: halu johtaa ja vaikuttaa toisiin sekä halu saada auktoriteettia

Vastuullisuus: halu olla luotettava ja tekee mitä lupaa

Vapaus: haluan valita, miten elän ja toimin sekä haluan antaa saman vapauden toisille

Vastavuoroisuus: halu luoda suhteita, joissa antaminen ja ottaminen ovat tasapainossa

Yhteistyö: pyrin olemaan yhteistyökykyinen ja saamaan asioita aikaan yhdessä

Yhteys: haluan läsnä toisille ja menen mukaan kaikkeen tekemiseen täysillä

Ystävällisyys: halu olla sovinnollinen ja mukava kaveri toisille

Mikäli joku sinulle tärkeä arvo (tyyliin: mulle kaikki heti) jäi puuttumaan, lisää se listaan.

Käy plussat läpi ja mieti, tunnetko joidenkin kohdalla voimakkaamman hulvahduksen. Lisää plussan päälle x, jolloin syntyy tähti. Jos tähtiarvoja on monta, seulo tähtiarvoista kuusi tähdellisintä. Mieti, onko joku arvo ylitse muiden vai ovatko erilaiset arvot tähdellisiä eri elämänalueilla.

Dia2

Muotoile tärkeimmät arvot omaan suuhusi sopivaksi ja kirjoita ne johtotähden sisälle. Voit kirjoittaa sinisen tähden kohdelle, mitä paheita et halua missään nimessä edustaa, tyyliin: kaverille ei jätetä.

Kun olet saanut nypittyä esiin tärkeimmät arvot, on aika panna ne Kumman kaa -puntariin.