Arvot kiteiksi

 

1. Mieti kuusi tärkeää asiaa tietyn aihepiirin sisällä. Jos aihepiiri on vaikkapa perhe-elämä, tärkeitä asioita ovat huolehtiminen, kuuluminen, jakaminen, rehellisyys jne.

2. Luo jokaiselle arvolle symboli.  Esimerkiksi kuuluminen voisi olla punainen sydäntai merkki &, huolehtimisen symbolina keltainen ympyrä ο tai merkki  €. Rehellisyys voi olla sininen neliö ♦ tai merkki §. Aseta jokainen symboli kuusikulmion yhdelle kärjelle.

3. Punninnassa piirrät nuolenkärjen sen arvon suuntaan, joka on mielestäsi tärkeämpi. Eli jos huolehtiminen on tärkeämpää kuin kuuluminen, nuoli sojottaa ♥ → ο. Jos taas kuuluminen on tärkeämpää, piirrät nuolen keltaisesta ympyrästä punaiseen sydämeen ο → ♥. Näin punnitset läpi kaikki parikit.

4. Laske, montako nuolenkärkeä mikin arvo keräsi. Keräsikö jokin arvo erityisen paljon nuolenkärkiä puoleensa? Sen pitäisi olla ydinarvosi.

”””

Lähde: Antero Katajainen, Krisse Lipponen ja Anneli Litovaara ”Voimavarat käyttöön” (Duodecim 2003).