Empatia

Empatia edellyttää tietoista yritystä kuvitella, millaista on olla toinen ihminen. Empaattinen kokonaiskäsitys luodaan toisaalta omien (peilisolu) tuntemusten (sympatia), toisesta tehtyjen havaintojen sekä toisen ihmisen kertoman perusteella.