Erityisherkkä ihminen ja parisuhde

Elaine Aron ( Nemo 2014)

 

Erityisherkkä ja ”kovis” vaikeuksissa

Epäherkkä eli ”kovis” voi kokea erityisherkän olevan kritiikkiyliherkkä neurootikko, joka halkoo hiuksia loputtomasti. Erityisherkällä on taas taipumusta nähdä kovis epäkohteliaana tai ymmärtämättömänä. Psykiatri Burton Applefordin mukaan ilmiötä voidaan verrata puolisoiden väliseen suureen älykkyyseroon. Älykkäämmällä puolisolla on ajatuskulkuja, joita vähemmän älykäs ei pysty seuraamaan. Niinpä älykkäämpi osapuoli helposti kärsii siitä, ettei hän voi jakaa riemastuttavia oivalluksiaan toisen kanssa. Lisäksi vähemmän älykkään ”hitaus” voi tuskastuttaa nokkelampaa. Puolisot voivat kuitenkin jatkaa yhteiseloaan, jos vähemmän älykkäällä (tai epäherkällä) on muita hyviä ominaisuuksia.

Herkät

Herkkyystutkimusta on ollut kauan liikkeellä. Lastenpsykiatrit Alexander Thomas ja Stella Chess kuvasivat 1950-luvulla herkkyyden yhdeksi yhdeksästä perusominaisuudesta. Psykologi Albert Mehrabian löysi 1970-luvulla herkkyyttä muistuttavan ominaisuuden, jota hän kutsui alhaiseksi suojautumistasoksi (loi screening). Vuonna 1988 psykiatri Burton Appleford melkein julkaisi kirjan Sensitivity – agony or ecstacy? Jane Poland kirjoitti kirjan The sensitive child.

BIS = Behavioral Inhibition System. Varmistumisjärjestelmä eli järjestelmä meissä tutkii, vastaako nähty jotain tuttua ja turvallista. . . BIS on serotoniinipohjainen järjestelmä. BAS = Behavioral Activation System. Lähestymiskäyttäytymisjärjestelmä tekee meistä uteliaita ja innokkaita tutkimaan ja tekee dopamiinin voimalla palkkionnälkäiseksi. Jos BIS ja BAS ovat vahvoja, ihminen vetää kaasu pohjassa ja käsijarru päällä.

Herkät reagoivat muita herkemmin alkoholiin, kofeiiniin, lämpötilan ja valon määrän vaihteluihin, tekstiilien karheuteen, lääkkeisiin ja allergiaa aiheuttaviin aineisiin.

Jagiellowicz havaitsi, että herkkien aivosaari reagoi voimakkaasti samoin kuin yksityiskohtia havaitsevat aivoalueet. Erityisherkät ovat tietoisempia sisäaistimuksistaan ja ovat tietoisempia kaikenlaisista tunteistaan. Myös peilisolujärjestelmä ja sitä kautta toisiin samaistuminen on aktiivisempi kuin muilla.

Mielen kolme tasoa

Pohjimmaiseen ja biologisimpaan tasoon kuuluu temperamentti (herkkyys ja epäherkkyys), yleinen energiataso, älykkyys ja mahdolliset erityislahjakkuudet.

Persoonallisuuden pysyvään tasoon kuuluu sisään tai ulospäin suuntautuneisuus, optimismi, pessimismi, kiintymyssuhdemallit, läheisyydenpelot, toiveet, ujous jne. Kulttuuri pääsee vaikuttamaan persoonaan.

Päällimmäinen taso käsittää ulkoisen käyttäytymisen tyyliin säännöllinen liikkuminen, innokas juhliminen, asioiden lykkääminen, lukuisat irtosuhteet, kahvin juominen aamuisin tai auttavaisuus. Tavat ja mieltymykset voivat säilyä pitkän ajanjakson, mutta ne eivät ole yhtä pysyviä kuin persoonallisuuden piirteet.

Ujous

Ujous ei ole samaa kuin herkkyys, koska yksikään eläin tai ihminen ei synny ujona. Ujous on pelkoa joutua sosiaalisesti torjutuksi tai tuomituksi. Kuten sisäänpäin suuntautuneisuus, ujous voi kehittyä jonkin elämänolosuhteen synnyttämästä paineesta. Muut saattavat tulkita herkän ”ajattele ensin, toimi vasta sitten”-strategian (pause-to-check) ujoudeksi tai estyneisyydeksi. Kroonisesti pelokas eläin tai lapsi häkeltyy toisten läsnäolosta. Se ei ole valppaan utelias vaan levoton, ahdistunut ja varuillaan, eikä pysty vaistoamaan toisista juuri mitään yksityiskohtia. Jos pelokas lapsi tai eläin pystyykin lähestymään tuntematonta, seuraava kerta ei ole sille yhtään helpompi. Niinpä elinikäisten ystävyyssuhteiden solmiminen on vaikeaa.

Neuroottinen ahdistuu, koska on saanut lapsena osakseen paljon arvostelua. Erityisherkkä ylivirittyy ärsykkeistä ja oudoista tilanteista. Huono kohtelu ja arvostelu vaikuttavat herkkiin muita voimakkaammin. Erityisherkkien optimivireystaso on alhaisempi kuin epäherkkien.

Herkät reagoivat emotionaalisemmin sekä myönteiseen että kielteiseen palautteeseen ja/tai tapahtumiin. Sekä neuroottiset että erityisherkät voivat ahdistua, jos heitä tarkkaillaan.

Herkät miehet

Herkät miehet epäonnistuvat helposti ”poikakoodin” täyttämisessä. Liiallinen luovuus ja ”erilaisuus” sekä itku- ja punastumisherkkyys rikkovat säännöstöä vastaan. Herkät reagoivat asioihin kuten esimerkiksi silmiin joutuneeseen veteen tai kylmyyteen toisin kuin ”miehekkäät” epäherkät. Jos herkällä miehellä on vaikea lapsuus, hän joutuu valinnan eteen: joko hän kehittää narsistisen kuoren tai hänen on luovuttava tosimiehen viitastaan.

Rakkaus

Ethel Person toteaa kirjassa Dreams of love and fateful encounters: ”Rakkaus odottaa kaiken aikaa tilaisuutta päästä syttymään.” Ja mitä Art Aronin ja kumppaneiden siltakokeeseen tulee, rakkaus syttyy helpommin huteralla sillalla ylivirittyneessä tilassa kuin turvallisella sillalla. Ja koska herkät ylivirittyvät helpommin, he rakastuvat helpommin missä tahansa uusissa olosuhteissa. Ei tarvitse juuttua toisen kanssa hissiin tai joutua autiolle saarelle. Rakkaus voi leimahtaa ensimmäisellä savityötunnilla.

Rakastaminen saattaa olla helpompaa välimatkan päästä kohteen sitä tietämättä, koska siten ei voi tulla torjutuksi. Rakkaus suorastaan kukoistaa, kun voi keskittyä toisen ihmisen hyviin puoliin ilman, että arkipäivän huolet pääsevät häiritsemään.

Jos ja kun ihminen tietoisesti toivoo rakastuvansa mutta pelkää tiedostamattaan läheisyyttä, toteutumaton tai mahdoton rakkaus on varsinkin pelokkaasti ja välttelevästi kiintyneellä ”täydellinen ratkaisu”. Jos törmää mahdottomaan rakkauteen tai rakastuu ihmiseen, jolta ei saa vastakaikua, sen kautta voi kuitenkin kasvaa. Sen sijaan että antaisi nöyryyttää itseään roikkumalla toisessa, on hyvä tutkiskella tunteitaan ja kehittää henkistä lujuutta, jota tarvitaan toteuttamiskelvottomista päämääristä luopumiseen.

Mahdottomasta rakkaastaan voi aina luoda sufilaisen sisäisen rakastajan, jota ei voi koskaan tavata, mutta joka on aina läsnä, koska rakastettu on osa mielen sisältöä.

Parisuhde

John Gottman: 69 % parien sekä onnellisten että onnettomien parien ristiriidoista osoittautuu pysyviksi ja ratkaisemattomiksi.

Erityisherkät kokivat suhteensa pitkästyttävämmäksi vaikka he eivät olleet muita tyytymättömämpiä suhteisiinsa. He kokevat, että syvällinen keskustelu on paras lääke pitkästymisen ehkäisyssä. Uusien ja juuri sopivan jännittävien asioiden tekeminen yhdessä pitää suhteen virkeänä ja intohimon korkealla.

Perinteisissä sukupuoliroolimalleissa pitäytyvät avioliitot ovat kaikista onnettomimpia ja hyötyvät vähiten parisuhdeterapiasta.

Vallitseva ja olennainen henki

John Desteian on luonut käsitteet vallitseva ja olennainen henki. Vallitseva henki sisältää sivistyneen kasvatuksen ja yhteiskuntaan sopeutuneen kerroksen. Häveliäs vallitseva henki on eristynyt luonnosta. Herkät ovat tunnontarkkoja ja sopeutuvaisia vallitsevaan henkeen. Onneksi olennainen henki liikkuu vahvana pinnan alla.

Olennainen henki ravitsee syvimpiä toiveita ja unelmia. Siksi rakastuminen tuottaa puhdasta iloa. Rakastuessaan ihminen täyttyy olennaisesta hengestä, jonka olemme osittain kadottaneet lapsuudessa. Koska olennaisen hengen tukahduttaminen johtaa etääntymiseen itsestä ja muista, olemme valmiita tekemään mitä tahansa pitääksemme olennaisen hengen osana elämää.

Hälytyskellojen pitää soida aina, kun tuntee itsensä lapseksi, jonka on sopeuduttava vallitsevan hengen odotuksiin. Lapsella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin torjua omat syvimmät toiveensa ja totella vanhempiaan. Aikuinen voi kunnioittaa ja puolustaa rohkeasti olennaista ja syvintä toivettaan. Paradoksaalisesti vallitsevaan henkeen ”joustava” mukautuja ohittaa itsensä ja muut. Sen sijaan olennaiseen omasta tahdonvoimastaan tietoinen voi tehdä tietoisen uhrauksen vahingoittamatta olennaista henkeä ihmissuhteissaan.  Hänen ei tarvitse pelätä hylätyksi tulemista, koska hän on varma tahdonvoimastaan ja oikeudestaan kuulua perheeseen ja ryhmään.

Kenenkään velvollisuutena ei ole täyttää toisen ihmisen toiveita tai noudattaa tämän pelkoja. Kenenkään ei pidä täysin luopua toiveesta tai kieltää pelkojaan toisten ihmisten vuoksi. Kumpikin vaihtoehto tukahduttaa olennaisen hengen parisuhteessa. Viisaat pariskunnat oppivat etsimään pitkään jatkuneen ristiriidan takaa toiveita ja pelkoja sekä suojelemaan ja kunnioittamaan niitä parhaansa mukaan tietäen, että kompromisseja voi tehdä olennaista henkeä kunnioittaen ja luovuutta käyttäen.