Hengityksen lempeää viljelyä

Aina kun suuntamme huomiomme hengitykseen, palaamme tähän hetkeen. Tietoisessa hengityksessä olemme täydellisesti läsnä. Voimme palata hengityksen seuraamiseen ja viljelyyn milloin ja missä tahansa.

Huomion suuntaaminen hengitykseen toimii nopean ja automaattisen toimintaprosessin hidastajana ja pysäyttäjänä, mikä mahdollistaa harkinnan ja tietoisemman toiminnan eli saamme Ajattelun pois autopilotiltaPolyvagaalisen teorian termein päivittäinen  ”hengityksen viljely” vahvistaa kykyämme siirtyä levolliseen tekemisen tilaan eli leko-moodiin, jota voidaan luonnehtia myös FLOW-tilaksi.

Koska hengitystä voi kontrolloida yhtä vähän kuin mieltä tai tunteita, ei ole yhtä ja ainoaa tapaa hengittää oikein. Hengitys on herkkä elintoiminto ja säätelijä ja siksi sen tulee toimia vapaasti.  Hengityksen suhteen on tärkeää kokeilla ja aistia, mikä toimii omalla kohdalla tyynnyttävästi. Varsinkin levossa pieni hengitys rauhoittaa tahdosta riippumatonta hermostoa. Liian syvä sisäänhengittäminen ylittää aineenvaihdunnalliset tarpeet ja voi pahimmassa tapauksessa ylivirittää Hätähermon ja laukaista Tapatilan eli taistele/pakene reaktion. Tyynnyttävä ja hellittävä uloshengittäminen rauhoittaa.

Vuoden 2015 psykologiksi valittu Minna Martin on ensimmäiseltä ammatiltaan fysioterapeutti. Niinpä Martinin piti tietoisesti opetella pois perinteiselle fysioterapialle tyypillisistä tavoista ohjata yhtä ainoaa ”oikeaa” tapaa hengittää. Perinteisessä fysioterapiassa on keskitytty liikaa palleahengitykseen, jossa hengitetään isoja ja pullistavia sisäänhengityksiä.

Timo Klemola käyttää ”hengitysharjoituksista” vertauskuvaa hengityksen viljely, koska hengitystä ei kannata eikä edes yrittää pakottaa. Harjoitusten tekeminen on kuin puutarhan hoitoa. Emme revi taimea ylös maasta kesken kaiken.

Kun viljelemme hengitystä lempeästi, hengitys saattaa hiljalleen muuttua syvemmäksi. Se voi avautua ja vapautua, mutta tämä voi viedä aikaa. Harjoitukset pitää tehdä kiireettä, koska hengitystottumukset ja ”kaavat” ovat vuosikymmeniä vanhoja. Esimerkiksi tuttu peruskäsky, ”vatsa sisään rinta ulos”, neuvoo täysin väärille jäljille.