Joharin ikkuna

Perinteisessä Joharin ikkunassa on neljä ruutua:

Dia1

Avoin alue näkyy meille itsellemme ja muille. Jos ajatellaan omaa kehoa, avointa aluetta ovat esimerkiksi kädet, jotka näkyvät meille itsellemme ja toisille.

Salattu alue on meille avoin, mutta salattu muilta. Salattu alue voisi kehossa olla vaikkapa vatsa. Voimme nähdä sen itse, mutta pidämme sen vaatteiden alla muilta piilossa. Tai voimme tietää olevamme ujoja, mutta salaamme sen muilta mestarillisesti.

Sokea alue on ilmeinen muille, mutta itse emme voi sitä nähdä. Esimerkiksi omat kasvot näkyvät muille, mutta emme voi nähdä omia kasvoja. Joskus omaa kateutta ei huomaa millään, mutta muille se paistaa sen seitsemännelle kirkolle asti. Onneksi sokealle alueelle voi ”nähdä” katsomalla toisten ihmisten muodostaman peilin kautta.

Pimeä pitää sisällään ne ilmiöt, joita kukaan ei tiedosta. Sinne ei näe itse eikä muut. Kehossa pimeät paikat ovat ”siellä, mihin aurinko ei paista”. Jos kohta, onhan niitä kaikenlaisia tähystys- ja kuvantamismenetelmiä keksitty. Pimeällä alueella olevat ristiriidat näkyvät ja varsinkin tuntuvat kummallisina oireina.

Liukuvat ruudut

Joharin ikkuna piirretään perinteisesti niin, että kaikki ruudut ovat yhtä suuria. Avoimen alueen koko riippuu kuitenkin toisaalta itsetuntemuksesta ja toisaalta ihmistuntemuksesta. Jos ihminen on ns. puusilmä, läheinen pysyy hänelle pimeänä salaisuutena, vaikka toinen koittaisi rautalangasta vääntäen ilmaista tunteitaan tai aikeitaan. Vastaavasti hyvän ihmistuntemuksen omaava näkee syvälle salaisuuksiin vaikka toinen ei niistä huutelisi. Dia3

Jos itsetuntemusta on vähän, omasta mielestä suuri ikkuna toimiikin peilinä. Luulemme näkevämme toiset ikkunasta, mutta toisten sijaan näemmekin oman sokean tai pimeän alueen itsestämme. Kyse on silloin projektiosta. Ikkunamme voi olla laikukas, jolloin näemme osittain ikkunan läpi ja osittain näemme itsemme. Onkin tärkeää oppia erottamaan, onko havainto esimerkiksi kateudesta heijastus itsestä, vai onko tuo toinen oikeasti se kateellinen. Tarkkasilmäinen ulkopuolinen voi auttaa tässä erottelussa. Dia2

Joharin ikkuna pätee myös vuorovaikutustilanteisiin. Jos kaksi sokeaa yrittää tehdä yhteistyötä ja kumpikin syyttää toista omista virheistään, sotahan siinä syttyy. Ja kun kaksi puusilmää salaa toisiltaan syvimmät motiivinsa, kumpikin kyhjöttää omassa kaapissaan. Hedelmällinen yhteistyö toimii vain avoimella alueella. Kun kaksi hyvän itsetuntemuksen omaavaa ihmistuntijaa tekee yhteistyötä, pimeä alue kutistuu eikä vuorovaikutuksessa tapahdu ihan niin paljon ”pimeitä juttuja” ja kummallista kompurointia. Dia4