Kootut työpaineet

 

Liimaa tai piirrä oma kuvasi tyhjän arkin keskelle ja merkitse ympärillesi kaikki ne tahot, jotka odottavat sinulta jotakin. Vaatijan kuvan koolla ja läheisyydellä voit viestiä vaatimuksen voimakkuutta. Sinisen nuolen paksuudella, värillä ja muodolla voit ilmaista vaatimuksen laatua mieluisuutta, harmittavuutta, painavuutta jne. Vihreällä nuolella voit ilmaista saamaasi tai tarvitsemaasi tukea.

Ristipaineet

Esimerkkihenkilöömme (kuvan nainen kirjoittamassa) kohdistuu erityyppisiä vaatimuksia tahoilta, joita tässä analysoimme.

Aloitamme vasemmasta ylänurkasta, jossa istuu kaksi työkaveria. Mitä he, ja kahvipannun symboloima työyhteisö edellyttävät? Ovatko kahvitunnit virkistyshetki vai pakkopullaa? Työkaverit määräävät usein päivän ”urakan”. Edellyttääkö joukkoon kuuluminen kaljalla käyntiä tai jokaviikkoista saunomista?

Tuomari edustaa lain säädösten vaatimuksia, jotka ovat monissa ammateissa hyvin määräävä tekijä. Tiimalasi kuvaa aikarajoja, joiden sisällä työt on pakko tehdä. Temppeli kuvaakoulutuksen ja sitä kautta ammattikäytäntöjen edellyttämiä työtapoja ja normeja. Nämä vaatimukset saattavat olla yhtä epämääräisiä kuin markkinavoimat. Mitä ne tuntuvat vaativan sinulta? Onko vaateissa ristiriitaisuuksia?

Epämääräinen ihmisjoukko yläoikealla kuvastaa kadunmiehiä, yleistä mielipidettä, mediaa taiajan henkeä. Alempi ihmisjoukko kuvaa sidosryhmiä, kuten firman osakkeenomistajia tai julkisyhteisön valtuustoa tai yhdistyksen johtokuntaa. Mitkä tahot päättävät yleisistä taloudellisista raameista tai leikkauskohteista?

Pöydän ääressä istuvat johto ja lähiesimiehet. Heilläkin on omat odotuksensa sinun suhteesi – ja nekin voivat olla ristiriitaisia. Kirjaa ne. Punainen nuolihäkkyrä ja tietokone kuvaavat toimintaohjeita ja sääntöjä, jotka toisinaan vaativat tekemään työt tietyllä tavalla. Pakottaako tietojärjestelmä tai jokin byrokratian koukero sinua toimimaan epätarkoituksenmukaisella tavalla?

Luova työ on kuin rakastelua. Kerran voit keskeyttää sen puhelun, tekstiviestin tai sähköpostin vuoksi, mutta kolmannen kerran jälkeen et viitsi aloittaa äheltämistä uudelleen – ja tyydyt puuhastelemaan niitä näitä. Onko työssäsi turhia keskeytyksiä? Miten niitä voisi karsia?

Alavasemmalla puhisee asiakas ja hänen takanaan asiakkaan asiakas. Sinun pitää hoitaa hommasi, jotta joku toinen saisi hommansa hoidettua. Ja vastaavasti sinä olet riippuvainen siitä, että muut saavat hommansa hoidetuksi. Ketkä ovat riippuvaisia sinusta ja keistä sinä olet riippuvainen? Kuka tai mikä on ketjun heikoin lenkki? Mitä heikon lenkin vahvistamiseksi voidaan tehdä? Kukaties olet yhtä aikaa monen ketjun osa. Vetävätkö ketjut eri suuntiin? Pitäisikö sinun irrottaa itsesi jostain ketjusta?

Pilvenä pääsi päällä leijuvat omat henkilökohtaiset asiat ja paineet. Mitä ne ovat?

””

Analyysi on peräsin vuodelta 1998. Hieman samankaltainen mutta uudempi ja laajempi analyysi löytyysivulta www.strada.hut.fi/. Strada-projektissa on kehitetty keinoja strategian jalkauttamiseen. Liian usein käy niin, että johto miettii keskenään hienot strategiat, joista rivimies ei ymmärrä mitään, jolloin strategia ei johda tositoimiin.

Erilaisten työpaineiden analyysi voi aiheuttaa painetta, joten lienee paikallaan rentoutua vertaamalla omia ristivetoja Joulupukin työkuormaan.