Mielteiden ja mielikuvien voima

 

NLP:n mukaan kokemuksemme koostuu miellesarjoista. Mielteet voivat olla ulkoaistimuksia eli näkö-, kuulo-, tunto-, maku- tai hajuaistimuksia. Niiden lisäksi ovat muistikuviin tai mielikuvitukseen perustuvat ”varastoaistimukset”. Myös sisäaistimukset vaikuttavat tiedostamattomasti mielentilaamme – usein tiedostamatta. Lisäksi ajatteluun ja tunteisiin vaikuttaa myös sisäinen puhe, jota käsittelemme tarkemmin kohdassa Mielin & kielin.

Mielikuvaeditoinnilla eli muuttamalla mielteiden ominaisuuksia voidaan muuttaa kokemusta.