Palautteen luotaaminen

 

Palautteen luotaaminen viittaa siihen, että ensin lähetetään sisälle tai ulkomaailmaan kysymys, josta tulee bumerangina palaute. Laadukas palaute antaa tietoa siitä, miten voin toimia paremmin ja viisaammin asettamani tavoitteen ja arvojeni  eteen.

Laadukas palaute on

  • tavoitteellista eli se auttaa meitä toteuttamaan mielekkäitä päämääriä ja arvoja
  • asiakeskeistä, joten se sisältää käytännöllisiä ideoita entistäkin fiksumpaan toimintaan
  • rakentavaa eli tuloksekkaamman toiminnan pitää olla toteutettavissa ja mahdollisuuksien rajoissa
  • oikea-aikaista, jolloin sitä voi hyödyntää heti tai tulevissa tilanteissa
  • sopivasti annosteltua ja kohdennettua eli info pystytään sulattamaan ja hyödyntämään
  • yksilöllistä eli palaute sopii persoonalliseen omaksumistyyliin
  • edistymistä ja omaksumista havainnoivaa ja säätelevää
  • palautteen luotaajan tavoitteita ja ihmisarvoa kunnioittavaa

Jos ”palaute” tulee yllättäen ja pyytämättä siitä tuleekin pilaantunut ”pulaute”. Pulaute on kyseessä silloin, kun halveksuva arvostelu kaadetaan ja liitetään hyökynä toisen koko persoonaan. Tai sitten viitataan ominaisuuteen, jota  ei voi muuttaa eli vaaditaan mahdottomia. Näitä ovat esimerkiksi pituus, menneisyys, syntyperä jne.

Parhaan palautteen paikantaminen 

Koska palautteen hyödyllisyys liittyy omaan missioon, taitava palautteen hyödyntäjä päättää, miten hän suhtautuu palautteeseen ja miten hän siihen vastaa. Hurjastakin ja täysin ”väärin” muotoillusta pulautteesta voi lisäkysymyksien avulla onkia pärjäämisen kannalta tärkeää ja hyödyllistä tietoa. Tämä palaute ei välttämättä ole pelkkää myötäkarvaan silittämistä. Vastaavasti täysin oikeaoppinen pumpulipalaute ja jopa kehu voi olla missiomme kannalta täysin irrelevanttia tietoa.

Onkin äärimmäisen tärkeää arvioida palautelähteiden tärkeysjärjestys eli se, mistä ja keiltä saa laadukkainta ja hyödyllisintä palautetta eli mistä palautetta kannattaa aktiivisimmin luodata. Jos taas luulemme jo tietävämme kaiken tarpeellisen, potentiaalisesti hyödyllisin palaute valuu kuin vesi hanhen selästä.

Yleinen selvitytymiskyky ja ammattitaito kehittyy palautteen avulla, jossa muutos nähdään välttämättömänä, luonnollisena ja kiinnostavana. Vastaavasti palautevirtojen heikkous ennakoi vaikeuksia. Heikkojen signaalien, hiljaisen tiedon ja palautteen utelias luotaaminen on piristävää uusien mahdollisuuksien etsimistä.

Sisäinen ja ulkoinen palaute

Sisäinen palaute on tärkeä, koska voimme omatoimisesti vaikuttaa sen laatuun. Ulkoa tuleva on mitä sattuu, joten joudumme joskus jalostamaan sitä. Sisäinen palaute merkitsee jatkuvaa ja rehellistä oman toiminnan arviointia. Itsekritiikki ei tarkoita itsensä raakaa ja jatkuvaa morkkaamista vaan lempeää, ymmärtävää ja uteliasta mieltä.

Jos kyky seurata sisäistä palautetta on heikkoa tai pelokasta, myös ulkoisen palautteen hyödyntäminen tuppaa olemaan heikkoa. Palautteen vaikutuksia on vaikea ennustaa, jos ja kun palaute annetaan koskettavasta ja vastaanottajan kannalta vaikeasta asiasta. Hyödylliseksi ja kunnioittavassa hengessä annettu palaute voi näyttäytyä vastaanottajan kannalta pulautteena tai jopa kiusaamisena.

 

 

Ideasytykkeenä

Organisaatiopsykologi Jari Ranne: Anna vaikuttaa (ai-ai, 2014)