Rentoutumiskonstit 

 

Jos ja kun säikähtäminen tai varautuminen on vienyt tahdosta riippumatoman hermostomme tapa- tai lysymoodiin, hermosto kannattaa mahdollisimman pian ”nostaa” lekotilaan eli lepo- ja tekomoodiin. Lekotilassa autonomisen hermoston ”pomona” toimii nassukiehe, jolloin varsinkin järkemme on parhaassa mahdollisessa iskussa.

Koska autonominen hermostomme ei tottele tahtoa eikä varsinkaan tiukkasanaista komentelua, ”vaara ohi” -viestittely tapahtuu kehon tuntemusten eli nisäkäsaivojen kautta. Tässä jos missä pätee sanan kaikissa merkityksissä slogan: hiljaa hyvä tulee. Kaniaivot eivät ymmärrä sanoja, joten pulinat pois.

Nopeasti sisään ja hiiiitaaaasti huuuu-uuu

Sydänlihaksemme toimii tahdosta riippumattoman hermoston ohjauksessa, mutta hengitys toimii sekä autonomisen että tahdonalaisten hermojen kautta.

Myös hengitys on tärkeä. Huokaisemme täysin spontaanisti helpotuksesta, kun vaara on ohi. Pitkä uloshengitys onkin yksinkertaisin ja huomaamattomin keino antaa autonomiselle hermostolle ”vaara ohi” -signaali. Jopa teennäinen helpotuksen huokaus rauhoittaa mieltä. Helpottava hengitys eli oma rauhallisen olotilan hengitys on hyvä tunnistaa, koska sen muistelu auttaa rauhoittumaan hässäkän keskellä. Kielenkärkihengitys on yksi versio rauhoitavasta hengitystekniikasta, joka demotaan videolla.

Jos ja kun yleensä halutaan päästä tavallisesta tapakireydestä lekotilaan, kannattaa hengittää sisään kolmeen laskien (yksi, kaksi, kolme) ja hengittää ulos hitaasti (neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen). Oli tekniikka ja laskemiskonsti mikä tahansa, uloshengityksen tulee ainakin kaksi kertaa pitempi kuin sisäänhengitys. Sisäänhengitys aktivoi sympaattista (= tunteikasta) hermostoa eli se lisää kehoon kierroksia eli ”kaasua”. Uloshengitys aktivoi parasympaattista (= ilman tunteita) hermostoa eli ”jarrua”.

Jos hengitysharjoitukset tuntuvat kummallisilta, puhallinsoittimilla pelimannisointi ajaa saman asian. Myös laulussa on pitkiä uloshengitysjaksoja. Ja vaikka ei laulaisi edes suihkussa, melodiset sävelmät aktivoivat nassukiehettä.

Tarmokas ja tiheä sisäänhengitys eli Stanislav Grofin Holotrooppinen hengitys on oivallinen keino hankkia itselleen paniikkikohtaus. Hyperventilaatio eli ylihengittäminen voidaan nähdä rauhoittumistekniikoiden vastakohtana. Sitä on käytetty ”luomupsykedeelinä” eli mielen suljettujen kellareiden avaimena. Siksi se saattaa toimia, kun halutaan päästä jäätyneestä lysytilasta tapa-moodin kautta lekotilaan. On kuitenkin paikallaan, että huohopuuskuttelu tapahtuu ohjauksessa.

Hitaus on hyve

Hitaus on nassukieheen aktivoinnissa hyve, koska leko-tilaan liittyvät liikehermot ovat hitaita gamma-liikehermoja. Niinpä liikkeiden tai silitysten tulee olla hitaita ja turvallisia. Myös sidekudoksien (lihas- ja luukalvojen) kautta tulevat aistimukset välittyvät aivorunkoon hitaasti. Sen sijaan tapa-moodissa toimivat selkäytimen liikehermot ovat nopeita alfa-soluja. Jos lihastemme liike on säntäilevää, tahdosta riippumaton hermosto ei ehdi aistia lihasten asentoa, venytystä ja tilaa, jolloin tapa-moodi jää päälle. Hitaudella voimme huolehtia siitä, lekotilan aistipiirit ehtivä mukaan ja herkät sisäaistimukset pystytään erottamaan toisistaan.

 

Dia5

Levinen lokoisat

Psykofysiologi ja traumaterapeutti Peter A. Levine on viimeisen 40 vuoden aikana kehittänyt monta nassukieheen sekä aivohermojen kautta vaikuttavaa traumanpurkumenetelmää. Tarkemmat kuvaukset löydät hänen kirjastaan In an unspoken voice. How the body releases trauma and restores goodness. North Atlantic books 2010.

Jos koemme jotain hyvin traumaattista ja/tai emme syystä tai toisesta pääse pakenemaan vaaraa, elimistön hätätila voi jäädä pysyväksi. Jännitys voidaan purkaa juoksemalla mielikuvien tasolla karkuun eli ottamalla ”jälkiritolat”.

Hyvin traumaattisissa tilanteissa voimme joutua lysytilaan, jolloin nassukieheen ja aivohermojen aktivointi ei riitä. Silloin on paikallaan kumeasti huutaa ”vuuu” kuin hinaaja sumussa.

Kolmoishermojen ohjaamat leukaperät ovat tyypillinen paikka, johon kerääntyy tiedostamatonta kestojännitystä. Siksi kannattaa viettää hetki kultakalana.

Dia4

Pään nyökyttämistä ohjaava yhdeksäs aivohermo sekä pään kääntämiseen ja kallistamiseen osallistuva yhdestoista aivohermo voivat antaa nassukieheelle rauhoittavia ärsykkeitä. Itseään voi rauhoitella päätä hitaasti nyökyttämällä tai päätä hitaasti puolelta toiselle kääntämällä. Keinutus vaikkapa veneessä tai keinutuolissa aktivoi tasapainohermoa.

Naputtelu eli EFT yhdistää kasvojen ja ylävartalon naputtelusta syntyvät aistimukset ja ajatukset yhteen. Se on tavallaan portti HOT:n oikaisuosioon.

 

Ulkoiset linkit ja demot

Kielenkärkihengitys demo

Peter Levine: vuuu-demo