Skeematerapia

Skeemat ja niiden synty ajoittuu taaperoaikaan, jolloin meillä oli paljon tahtoa ja tunnetta, mutta ei vielä kykyä käsitteleelliseen ajatteluun. Tarinaitseä eli ollut käytössämme, joten meillä oli synnynnäinen Tumakeitse ja tunteella tahtova Taaperoitse.

Alustavaa asiaa skeematerapiasta: Skeematerapialla takaisin tolkkuihin ja esimerkkinä Tuimakka skeematerapia.

Skeematerapia kuuluu kognitiivisen terapian kolmanteen aaltoon ja se on HOT:n serkku.