Tahdosta riippumaton hermosto

Tahdosta riippumaton hermosto eli autonominen hermosto koostuu kierroksia lisäävästä ”kaasusta” eli sympaattisesta hermostosta sekä ”jarrusta” eli rauhoitavasta parasympaattisesta hermostosta. Psykofysiologi Stephen Porges huomaisi 1990-luvulla, että parasympaattisessa hermostossa onkin kaksi osaa ja näin syntyi Polyvagaalinen teoria.

Autonominen hermosto on kuin hampurilainen, jossa parasympaattinen osa on alimpana ja ylimpänä. Sympaattinen on pihvinä. Kehittyneinen toiminnassa oleva hallitsee eli seuraavassa on lueteltu autonomisen hermoston osat kehittyneimmästä primitiivisimpään:

  1. Nassukiehe mahdollistaa hallitessaan levollisen tekemisen -> Lekotila.
  2. Hätähermo mahdollistaa hallitessaan taistele/pakene moodin -> Tapatila.
  3. Massukiehe mahdollistaa yksin jäädessään jähmettyneen luovuttamisen tilan-> Lysytila