Tulos = tahto x taito x tilaisuus

 

Motivaatiotutkimuksen grand old man David McClelland toteaa, että mikään tavoite ei toteudu, ellei mukana ole tahto, taito ja tilaisuus.

McClelland

 

Ajatellaan vaikka autoilua. Ensinnäkin pitää olla halu autoilla (punainen alue). Halun voi mieltää bensaksi, jonka loppuminen pysäyttää auton siihen paikkaan.

Tahto määrää pitkälle sen, mitä taitoja haluamme opetella. Komeakin auto pysyy tallissa, jos ajotaito puuttuu (sininen alue). Ja osaamista on aina varaa parantaa. Ajokorttikin on merkki siitä, että kuljettajalla on oikeus harjoitella autoilua omin nokin.

Dementia tai näkökyvyn heikkeneminen voi hävittää ajo-osaamisen, joten kortti nostetaan hyllylle. Erään määritelmän mukaan dementian ja hajamielisyyden välinen ero on: Hajamielinen ei muista, mihin hän on pannut autonsa avaimet. Dementikko ei muista avaimet löydettyään, mitä niillä tehdään.

Luonnollisesti tarvitaan myös tilaisuus eli auto, tiet, liittymät ja muu autoilun infrastruktuuri (vihreä alue). Eikä kiellettyyn ajosuuntaan tule ajaa, vaikka halua ja taitoa olisikin.

””

Mieti tämänhetkistä lempiprojektiasi tai tavoitettasi. Onko se syvimpien ydinarvojen mukainen? Onko kutsumus niin vahva, että osaaminen on hanskassa? Onko pyrkimykselläsi sosiaalinen tilaus vai onko kyseessä hanke, jolle on luotava kokonaan uusi tila. Onko suunnitelman takana riittävä POTKE?