Tulevaisuusetunojan sylttytehdas

 

Synnymme elämään nykyisyydessä. Viimeistään kouluiässä episodinen muisti ja Tarinaitse alkaa pikku hiljaa karttua. Koska tulevaisuus rakentuu tämän päivän teoista ja päätöksistä, hyvinvointi edellyttää taitoa ajatella nenäänsä pidemmälle.

Kyky orientoitua tulevaisuuteen alkaa kehittyä teini-iässä. Seuraavat, hyvin suomalaiset, olosuhteet auttavat menestystä tuottavan tulevaisuusorientaation syntymisessä:

  • Mitä lähempänä päiväntasaajaa eletään, sitä vähemmän tarvitsee huolehtia huomisesta. Ankara talvi luo kulttuurin, jossa on ollut pakko oppia varautumaan tulevaan.
  • Protestanttiseen perheeseen syntyminen innoittaa maalliseen ahkeruuteen sekä keräämään aarteita Taivasten valtakuntaan. Protestanttisten maiden bruttokansantuote on suurempi kuin katolisten maiden.
  • Menestys ruokkii onnistumista. Mitä varhemmin nuori huomaa, että harjoittelusta, ponnisteluista, kurinalaisuudesta sekä nykyhetken nautinnosta luopumisesta tulee lopulta palkinto, sitä suuremmaksi saavuttamisen nälkä kasvaa.
  • Vakaassa ja ennustettavassa perheessä tai yhteiskunnassa on helppoa suunnistaa. Kun pelisäännöt ovat selkeitä ja johdonmukaisia, jokainen tietää, mistä teoista palkitaan ja mistä rangaistaan.
  • Menestystarinat ja roolimallit, kuten vanhemmat, opettajat, mentorit ja valmentajat voivat ruokkia saavutuskeskeisyyttä omilla neuvoillaan ja rohkaisullaan.
  • Kouluttautuminen voimistaa tulevaisuus- ja tavoiteorientaatiota. Opiskelussa onnistuminen edellyttää ”työt ensin, sitten huvit” -asennetta. Innostava opettaja voi houkutella tässä ja nyt elävää oppilasta innostumaan seuraavasta ja sitä seuraavasta asteesta. ”Tulevaisuuden imu” voidaan synnyttää pienin askelin.
  • Hyvä koulutus auttaa löytämään mielekkään työn tai peräti kutsumuksen. Työssä ahkerointi kehittää ihmistä edelleen ja mahdollistaa entistä suuremman valinnanvapauden sekä sosiaalisen ja taloudellisen riippumattomuuden.
  • Kaikenlaisen teknologioiden käyttäminen ajan säästämiseksi on omiaan lisäämään tulevaisuusetunojaa. Mieli on koko ajan keksimässä uutta ja ottamassa haltuun täysin uusia välineitä ja ajatuksia. Teknologia ja internet on murtanut rajoja.
  • Tulevaisuusetunoja on korkeimmillaan teini-iästä aina keski-ikään asti. Viimeistään vanhuuden kynnyksellä tulevaisuuden hyväksi elämistä kannatta vähentää. Tulevaisuutensa eteen elämänsä uhranneella on lopultakin aikaa, rahaa ja tilaa keskittyä elämän nautintoihin tässä nyt.
  • Omien lapsuudenkokemustensa sekä empiiristen havaintojensa perusteella Zimbardo esittää, että myös lapsuuden vakavasta sairaudesta tai vammasta toipuminen on omiaan aikaistamaan ja/tai vahvistamaan tulevaisuusorientaatiota. Sairaana ja paikallaan oleminen luo oivallisen tilaisuuden kehittää sisäistä maailmaa, mielikuvitusta, itsetuntemusta, tulevaisuuden skenaarioita sekä henkistä omavaraisuutta.

Vaikka menneisyydessäsi ei ollutkaan näitä olosuhteita, koskaan ei ole liian myöhäistä kehittää tulevaisuusetunojaa.

””

Idealähteenä on kirja:
Philip Zimbardo & John Boyd The Time Paradox: The New Psychology of Time That Can Change Your Life