Tuonpuoleinen tulevaisuus

 

Jos uskomme, että fyysinen kuolema on kaiken loppu, pyrimme vaikuttamaan tämän päivän teoilla vain loppuelämämme laatuun hankkimalla esimerkiksi hyvän koulutuksen, menemällä naimisiin, hankkimalla kodin ja perheen sekä säästämällä rahaa eläkepäivien varalle jne.

Psykologian sokea piste

Koska tuonpuoleisesta elämästä ei ole tieteellisiä todisteita, tieteessä ei uskota kuolemanjälkeiseen elämään. Ja koska psykologia haluaa olla tiedettä, se ohittaa tuonpuoleisen tyystin. Tämä on kuitenkin virhe, sillä tuonpuoleiseen uskominen vaikuttaa voimakkaasti siihen uskovan ihmisen toiveisiin, pelkoihin ja tositoimiin.

Tuonpuoleinen on hyvin käytännöllisesti läsnä varsinkin kristittyjen ja muslimien nykyhetkessä. Koska ateistilla ei ole henkilökohtaista tuonpuoleista, kuolemanjälkeinen aika vaikuttaa hänen arkeensa vähiten. Ne, jotka uskovat jälleensyntymiseen, pyrkivät elämään siten, että he voivat elää seuraavan elämänsä ilman köyhyyttä, kipua ja kärsimystä.

Aarteet Taivasten valtakuntaan

Tuonpuoleiseen suuntautuneelle fyysinen kuolema on ikuisen elämän alku. Kuolemassa heitämme pois fyysisen kuoremme ja siitä aiheutuvat murheemme.

Olemme valmiita uhraamaan tämän maailman nautinnot, jotta palkkamme olisi mahdollisimman suuri paratiisissa. Toisena motiivina on välttyä kadotuksen kauhuilta. Keskitymme toimimaan nykyhetkessä siten, että tilanteemme on mahdollisimman hyvä viimeisellä tuomiolla. Kuvittelemme, miten hyvältä tuntuu kohdata uudelleen edesmenneet rakkaat.

Tuonpuoleiseen turvaaminen houkuttaa, koska maallisessa elämässä mikään ei ole pysyvää. Iän myötä terveys hiipuu, ura loppuu ja läheiset kuolevat yksi toisensa jälkeen. Entiset päämäärät ja saavutukset menettävät hohtonsa eikä yhtä suuria välttämättä synny. Sen sijaan iankaikkisen elämän autuudet säilyvät ikuisesti hehkeinä. Niitä eivät koit syö eikä ruoste raiskaa.

Maallisesta näkökulmasta katsottuna ikuisen autuuden tavoittelu saa tavallaan loogisen selityksen. Karl Marxin sanoin: uskonto on alistetun kansanosan huokaus sydämettömässä maailmassa. Tuonpuoleinen tarjoaa toivoa sorretuille vähemmistöille, naisille, nuorille ja vanhuksille. Ja vaikka vauraudesta ei ole toivoa tässä maailmassa, palkka on oleva suuri Taivaassa.

Tuonpuoleinen näkökulma voi tuottaa paljon lähimmäisenrakkautta, mutta yhtä lailla se voi johtaa suunnattomaan julmuuteen ”vääräuskoisia” ja vähemmistöjä kohtaan. Tuho voi olla totaalinen, kun kaksi tuonpuoleisesti suuntautunutta ryhmää käy armotta toisiaan vastaan. Itsemurhapommittajan profiilissa tuonpuoleinen tulevaisuus on tärkeä elementti.

Kestävää kehitystä

Eräs tuonpuoleiseen suuntautumisen muoto on tulevien sukupolvien etujen huomioon ottaminen nykyhetken ratkaisuissa. Esimerkiksi Amerikan irokeesit olivat lailla velvoitettuja ajattelemaan seitsemän sukupolven päähän. Jälkipolvien eduilla oli yhtä suuri painoarvo kuin tänään elävillä. Näkökulma poikkeaa jyrkästi kvartaalitalouden itsekkyydestä.

Finanssikriisi sekä ilmastonmuutos ovat herättäneet ottamaan huomioon kestävän kehityksen. Vaikka emme uskoisikaan henkilökohtaiseen ikuiseen elämään, aikajänne ulottuu irokeesien seitsemän sukupolven sijasta tuhansiin vuosiin.

Vaikka emme tee uhrauksia sielumme ikuisen kadotuksen pelossa, olemme valmiit toimimaan elämän jatkumisen puolesta. Kysymys on sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun kantamisesta kymmenen tuhannen vuoden tähtäimellä. Mottona on: koskaan ei ole liian aikaista suunnitella tulevaa.