Zimbardon aikakäsitystesti

 

Sillä, elänkö menneisyys-, nykyisyys- vai tulevaisuuspainotteisesti, on suuri merkitys hyvinvointini kannalta. Jokaisella aikakäsityksellä on hyvät ja huonot puolensa.

Täytä Zimbardon aikakäsitystesti  ZTPI –  testi on englanniksi.

Sekin vaikuttaa paljon, ovatko käsitykset ja muistikuvat menneisyydestä myöntisiä vai kielteisiä. Tai elätkö tätä hetkeä nautiskellen vai oletko enempi siinä uskossa, ettei omilla tekemisillä tai tekemättä jättämisillä ole paljonkaan väliä. Kurkottaudutko tulevaisuuteen jopa siinä määrin, ettet huomaa elää tässä ja nyt. Vai onko käsitys tulevaisuudesta niin utuinen, että se ei erotu edes ensi perjantaihin.

Tai ehkä kuulut niihin, jotka tähtäävät vieläkin pidemmälle eli tuonpuoleiseen elämään tai seuraaviin elämiin.

Transsendenttisen aikakäsityksen testi TTPI – testi on englanniksi

Voit verrata tulostasi muiden tuloksiin ja ”ihannekäyrään”. Voit myös miettiä, kannaisiko siirtää huomion painopistettä menneisyyden, nykyisyyden vai tulevaisuuden suuntaan. Siitä seuraakin kysymys, miten se tehdään.